Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na podany adres e-mail wysłaliśmy wiadomość weryfikacyjną.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in w celach: świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem dotyczących mnie danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy świadczenia usług hotelarskich (por. art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) jest Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - siedziba: 63-100 Śrem, ul. Fryderyka Chopina 1J;
 2. dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego lub poprzez podanie wymaganych w formularzu danych w bezpośrednim kontakcie obsłudze recepcji hotelu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi;
 3. formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Dane osobowe, wskazane w formularzu rezerwacyjnym są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a następnie w celu wykonania usługi określonej w Umowie;
 4. dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
 5. przysługują mi następujące uprawnienia:
  - dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
  - sprostowania (poprawiania) danych,
  - usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO
  - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w tym profilowania,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO;
  - wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres [email protected], względnie osobiście w siedzibie Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp. k.. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. Administrator Danych, zgodnie z przepisami:
  - prawa gospodarczego,
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych / od dnia 1 lipca 2018 r. nowe brzmienie tytułu: ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych / (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553),
  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
  przechowywał będzie dane Klienta związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 6 lat od momentu jej wygaśnięcia. Wskazany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy Klient dobrowolnie wyrazi Administratorowi Danych zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody przez Klienta. Po odwołaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych Holiday Park & Resort z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.
 7. dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione:
  - podwykonawcom związanym z Holiday Park & Resort umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej Holiday Park & Resort, dostępnej pod adresem https://www.holidaypark.pl w zakładce „ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”. Firmy współpracujące
  - podwykonawcom związanym z Holiday Park & Resort umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej Holiday Park & Resort, dostępnej pod adresem https://www.holidaypark.pl w zakładce „ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”.
  - Holiday Park & Resort deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego;
 8. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej o adresie https://www.holidaypark.pl w zakładce „Zasady ochrony danych osobowych” oraz w materiałach informacyjnych dostępnych w siedzibie Spółki oraz w recepcjach poszczególnych ośrodków wczasowych
 9. Holiday Park & Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo pod adres e-mail: [email protected]
Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem Domki nad morzem